Hét Fundament om op te Bouwen

30+ Jaar Ervaring

Gericht op Kwaliteit
Lid van de VKBN
De Beste Kwaliteitsborgers
Instrument KGW

De situatie nu

Introductie Garantie- en Waarborgregelingen.

De huidige regeling is niet meer te vergelijken met het ‘oer model’ dat destijds door VROM is geëntameerd. Bij voortduring is de regelgeving verfrist, aan nieuwe BW- wetgeving aangepast en werd een opleveringswaarborg geïntroduceerd. Er zijn meerdere regelingen geschreven: appartementen, utiliteitsgebouwen, verbouwingen, evenzo geschikt voor meerdere toepassingsgebieden. Door het voldoen aan een Reglement van inschrijving wordt een ‘bouwer’ een deelnemer die verplicht is om als zgn. risicodragende aanbieder de modelovereenkomsten en voorwaarden van De Garantiewaarborg te hanteren.

Een dergelijk bouwcontract met de koper/ opdrachtgever, is de voorwaarde voor de certificering en de nakoming van verplichtingen jegens de consument. De gehele systematiek is gebaseerd op audits/ monitoring van de bouwer/ ontwikkelaar, en een risicoanalyse alvorens deze deelnemer logo en keurmerk van De Garantiewaarborg kan/mag hanteren bij de promotie van het bouwplan.

Het gaat hierom om eisen van kredietwaardigheid, vakbekwaamheid en deskundigheid, maar voorwaarde is ook het optreden als allround bouwbedrijf en/ of ontwikkelaar in één-éen verkeer met een koper/ opdrachtgever.

Over kwaliteitsborgers

Nieuws

Recent nieuws over De Garantiewaarborg en de Wkb

Instrument Kwaliteitsborging Garantiewaarborg (KGW) door de TloKB toegelaten

Sedert medio 2020 is het mogelijk om met het Instrument Kwaliteitsborging Garantiewaarborg  (KGW) in proefprojecten ervaring op te doen. De evaluatie van de proefprojecten heeft geleid tot aanpassingen en wijzigingen van het instrument 

 

Erkende Kwaliteitsborgers die de KGW-methodiek voor Kwaliteitsborging hanteren

‘Bouwers’ met een meer dan gezonde belangstelling voor kwaliteitsborging die zich willen voorbereiden op de Wkb kunnen zich richten tot onderstaande kwaliteitsborger.

 

Bezoek vertegenwoordiging TloKB in Lochem

Als onderdeel van haar toezichthoudende taak op de werking van het Stelsel van Kwaliteitsborging heeft er op bij De Garantiewaarborg op 15 maart 2022 een bureau- audit plaatsgevonden.

 

Instrument Kwaliteitsborging Garantiewaarborg (KGW)

Ontwikkeling Instrument voor Kwaliteitsborging

Binnen de organisatie was in de loop der jaren al veel kennis opgedaan met plantoetsing en steekproefsgewijze bouwplaatscontrole. Een intern ontwikkeld rating- en monitoringssysteem is al jarenlang de basis voor toetsing en toezicht op bouwprojecten die door De Garantiewaarborg zijn erkend.

Het was dan ook vanzelfsprekend dat De Garantiewaarborg zich zou inzetten voor de ontwikkeling van een ‘instrument’ dat zou kunnen worden toegelaten tot het Stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen.

Medio 2020 was de uitwerking van het Instrument Kwaliteitsborging Garantiewaarborg (KGW) zo ver gevorderd dat het aan de toenmalige toelatingscommissie kon worden aangeboden. Enkele maanden later is het Instrument Kwaliteitsborging Garantiewaarborg KGW positief beoordeeld waardoor het in proefprojecten kon/ mocht worden toegepast. De ervaring hiermee opgedaan heeft geleid tot een aantal aanpassingen waarbij gelijktijdig is ingespeeld op het definitieve toetsings- en toelatingskader van de TloKB.

Instrument KGW