Skip to main content

Als onderdeel van haar toezichthoudende taak op de werking van het Stelsel van Kwaliteitsborging heeft er op bij De Garantiewaarborg in Lochem op 15 maart 2022 een bureau- audit plaatsgevonden, waarbij expliciete onderdelen van KGW- controletaken op de werkwijze van de kwalititeitsborger zijn beoordeeld.

Aandacht was er evenzo voor de methodiek die KGW heeft ontwikkeld in het acceptatieproces en de beoordeling van een aspirant kwaliteitsborger, waarbij naast de vereiste opleiding ook (praktijk)ervaring een belangrijke rol speelt.

Tot slot heeft de controle zich gericht op enkele projectdossiers en is de werking van de ‘digitale KGW- tool’ gepresenteerd waarbij evenzo inzicht gegeven in de informatievoorziening van de kwaliteitsborgers naar de instrumentaanbieder.

Lezende het TloKB verslag van deze bijeenkomst is het voor beide partijen een leerzame middag geweest zonder verdere op- en / of aanmerkingen.   

Leave a Reply