Skip to main content

Toezicht op de werkzaamheden van de instrumentaanbieder vergt ook inspectie ter plaatse. Een vertegenwoordiging van de TloKB heeft zich op  12 mei 2022 naar het noorden van ons land begeven voor een bouwplaatsinspectie. Ten tijde van dit bezoek was de bouw van een vrijstaande woning al ver gevorderd, vrijwel gereed om de vereiste verklaring te kunnen afgegeven.

Naast KGW als instrumentaanbieder was de kwaliteitsborger en de ‘bouwer’ aanwezig en is toelichting gegeven over de totstandkoming van de risicoanalyse, het borgingsplan, de beheersmaatregelen en het omzetten hiervan naar keuringen en controlemomenten. Uit de digitale tool zijn voorbeelden getoond van keuringen en controles op die onderdelen van het werk die inmiddels aan het oog waren onttrokken. 

Maar ook is stil gestaan bij de samenwerking tussen ‘borger en bouwer’ en de leermomenten die er in de aanvangsfase zijn geweest. Niet alleen de ‘bouwer’ moest aan het systeem van kwaliteitsborging wennen, maar evenzo de bouwplaatsmedewerkers als onderdeel van de ‘keten’ die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het kwalitatieve eindresultaat, hetgeen de heren inspecteurs konden beamen.

Er kwam een goed gevoel over deze inspectie toen bleek dat de ‘bouwer’ enthousiast wist te melden dat dit proefproject in aanloop naar de invoering van de Wkb zeker nog een vervolg zou krijgen nu hij -los van de kosten- overtuigt was geraakt van het positieve effect op zijn bedrijfsvoering. 

Over enkele maanden een nieuwe bouwplaatsinspectie, prima plan!