Skip to main content

Sedert medio 2020 is het mogelijk om met het Instrument Kwaliteitsborging Garantiewaarborg  (KGW) in proefprojecten ervaring op te doen. De evaluatie van de proefprojecten heeft geleid tot aanpassingen en wijzigingen van het instrument waarbij tevens is ingespeeld op het Toelatingskader instrument voor kwaliteitsborging bouw van 22 april 2022, zoals door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TLoKB) bekend is gemaakt.

De aanvraag tot toelating van het Instrument Kwaliteitsborging Garantiewaarborg (KGW) tot het Stelsel van Kwaliteitsborging is door de TloKB beoordeeld op de zware criteria die vanuit de wet in het Toelatingskader zijn opgenomen. Daarbij is vastgesteld dat het Instrument KGW aan alle criteria voldoet en is opgenomen in het Register Instrumenten Kwaliteitsborging van de TLoKB.

Naast de officiële status die uit de toelating van het Instrument KGW blijkt geldt voor de kwaliteitsborgers -die inmiddels al onder een exclusieve licentie met het Instrument KGW werken- dat deze met de inschrijving in het officiële Register Kwaliteitsborgers van de TloKB gelijktijdig een officiële status als erkende kwaliteitsborger hebben verkregen.

Een KGW- licentie staat open voor iedere kwaliteitsborger in spé die voldoet aan de bij wet gestelde eisen. Wij zijn deze graag behulpzaam met een licentieaanvraag en vertellen dan ook op welke wijze er op exclusieve basis kan worden samengewerkt. 

Na een akkoord op de aanvraag kan dan ook deze kwaliteitsborger direct aan de slag om ‘bouwers’ van dienst te zijn met de uiterst efficiënte wijze van kwaliteitsborging gebaseerd op de KGW- methodiek die geschikt is voor alle bouwwerken in Gevolgklasse 1.

Met de toevoeging van het Instrument Kwaliteitsborging Garantiewaarborg (KGW) aan de dienstverlening heeft De Garantiewaarborg haar positie als allround bouwgarantiefonds versterkt.